Česky English

INFORMACE

XXI. OTEVŘENO


Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně

pod záštitou
České komise pro UNESCO

za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Středočeského kraje
Královéhradeckého kraje
Západočeského kraje
Moravskoslezského kraje
Jihomoravského kraje
Libereckého kraje
Statutárního města Hradec Králové
Statutárního města Ostravy
Statutárního města Plzně
Statutárního města Jablonec nad Nisou
Městského úřadu v Kolíně

TOTAL s.r.o.
GENERÁLNÍ PARTNER PŘEHLÍDKY
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

22. - 24. dubna 2016
Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557
280 00 KOLÍN

Pořadatelé
Evropské centrum pantomimy neslyšících o.s.
NIPOS-ARTAMA
Městské divadlo v Kolíně

Přehlídka bude dvacátýmprvým, společným setkáním souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla handicapované i běžné populace. Navazuje na předchozí ročníky přehlídek v Kolíně a někdejší národní přehlídky amatérské pantomimy, které se do r. 1987 konaly v Litvínově Posláním otevřené přehlídky je podporovat a rozvíjet novou tradici a přispět tak k oživení České pantomimy.

V letech 1998 – 2003 generálním sponzorem přehlídky OTEVŘENO Československá obchodní banka a.s.

Od roku 2004 generálním parterem přehlídky firma TOTAL Česká republika s.r.o.

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla pod názvem OTEVŘENO je jedinou integrovanou přehlídkou, kde vedle sebe vystupují, inspirují se a  spolupracují slyšící a neslyšící, děti a dospělí, profesionálové i amatéři. Po všech vstoupeních se konají rozborové semináře za přítomnosti lektorského sboru složeného z předních odborníků pantomimy, pohybového divadla a scénického tance. Součástí přehlídky jsou  inspirativní představení a pracovní dílny. Přehlídka je od roku 2011 dvoukolová.  Mezikrajová, postupová, kola jsou v Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Brně a Jablonci nad Nisou. 

Přehlídky OTEVŘENO se pravidelně účastní 200 – 230 účastníků. Přehlídkové představení a slavnostní galavečer shlédne několik set diváků.

ZÁMĚR - Podařil se původní záměr oživit českou pantomimu a současně pořádat integrovanou přehlídku otevřenou opravdu všem. Neslyšící dosahují v této činnosti mimořádných výsledků. Tím roste jejich zdravé sebevědomí. Zájmová  seberealizace  odstraňuje  pocit společenské izolovanosti těžce sluchově postižených. Projekt a  jeho výsledky má vysoký kredit. Setkání na těchto festivalech a přehlídkách má pro sluchově postižené osobní, společensky i umělecky mimořádný význam.

DRAMATURGIE – Otevřeno je koncipované jako nesoutěžní přehlídka se širokým přesahem do pohybového divadla a tance. Pořadatelé chtějí podpořit současné zejména výtvarné pojetí těchto žánrů. Důležitým článkem přehlídky jsou rozborové semináře, kde se klade důraz na oboustrannou diskusi.

HOSTÉ PŘEHLÍDKY: V minulých ročnících se přehlídky zúčastnili:  Daniel Gulko z Kanady, John Mowet z Anglie, Nola Rae z Anglie, Pierre Byland ze Švýcarska, Rames Meyyappan ze Singapuru, Drake Neninger z Kuby, Ruben Peguero z Dominikánské republiky  ale také Boleslav Polívka, Divadlo CONTINUO, Boris Hybner, skupina Cvoci, Miřenka Čechová s Radimem Vizváry, Anna Polívková,  Taneční divadlo BUFO, Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU, Katedra pantomimy HAMU Praha, Vojta Švejda a další.

 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS