Česky English

PROPOZICE

Propozice                           XXV.OTEVŘENO

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

24. - 26. dubna 2020, celostátní kolo Městské divadlo v Kolíně

 I. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, a Městského úřadu v Kolín.

II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 III. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n. N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 7. 3. 2020 přihlášku poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. Organizace přehlídky

                                                                        

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2020:

Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín

Datum konání: 26. - 28. dubna 2020

(Luboš Růžička,+420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz)

 

Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky XXV.OTEVŘENO v Kolíně:

pátek 26. 6. 2020

      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace - Městské divadlo v Kolíně

      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      zkoušky, první část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      rozborový seminář - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      večerní inspirativní představení

sobota 27. 6. 2020

      workshop - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně 

      zkoušky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      druhá část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      večerní galapředstavení pro veřejnost - Městské divadlo v Kolíně

neděle 28. 6. 2020

      rozborový seminář - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      dětské představení - veřejnost a účastníky přehlídky - Městské divadlo v Kolíně

V. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního KolA V Kolíně

Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky a může upravit (hrazení ubytování) podle aktuálního rozpočtu.   Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu.

 

VI. Technické podmínky

Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

 

VII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

 

Uzávěrka přihlášek je 7. 3. 2020

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno

Vodova 35

612 00 Brno

mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389

e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA

P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5

120 21 Praha

tel: 221 507 932

e-mail: tomas@nipos-mk.cz

 

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XXV. ročník jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.


 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS