Česky English

PROPOZICE

Propozice                           XXV.OTEVŘENO

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

mezikrajová postupová kola:

so 14.  března 2020, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

ne15. března 2020, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

so21. března 2020, Městské divadlo Jablonec n. N., Liberecká 5, 466 01 Jablonec n. N.

ne22. března 2020, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

24. - 26. dubna 2020, celostátní kolo Městské divadlo v Kolíně

 

I. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského. Statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Plzně a Městského úřadu v Kolín. Generální partner přehlídky je TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

 

II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 

III. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n. N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 7. 3. 2020 přihlášku poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

 

IV. Organizace přehlídky

Mezikrajové kolo Hradec Králové:

Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

Datum konání: sobota 14. března 2020

(+420 495 514 721, info@draktheatre.cz)     

   

Mezikrajové kolo Brno:

Místo konání: Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

Datum konání: neděle 15. března 2020

(Josef Fiala, 608 635 578 barka@ligavozic.cz  www.divadlobarka.cz


Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:

Místo konání: Městské divadlo v Jablonci n.Nisou, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum konání: sobota 21.března 2020

(Ivo Cilich, 483 310 064  (divadlo@divadlojablonec.cz )                                                                                           


Mezikrajové kolo Plzeň:

Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

Datum konání: neděle 22. března 2020

(Bc. Olga Ženíšková, 775 666 554, info@divadlodialog.cz)  Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2019:

Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín

Datum konání: 24. - 26. dubna 2020

(Luboš Růžička,+420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz)

 

Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky XXV.OTEVŘENO v Kolíně:

pátek 24. 4. 2020

      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace - Městské divadlo v Kolíně

      workshop – SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      zkoušky, první část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      rozborový seminář - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      večerní inspirativní představení

sobota 25. 4. 2020

      workshop - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně 

      zkoušky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      druhá část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

      večerní galapředstavení pro veřejnost - Městské divadlo v Kolíně

neděle 26. 4. 2020

      rozborový seminář - SCAPINO, Městské divadlo v Kolíně

      dětské představení - veřejnost a účastníky přehlídky - Městské divadlo v Kolíně

 

V. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH Kol

Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

 

VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního KolA V Kolíně

Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky a může upravit (hrazení ubytování) podle aktuálního rozpočtu.   Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu.

 

VII. Technické podmínky

Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

 

VIII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

 

IX. INFORMACE

Uzávěrka přihlášek je 7. 3. 2020

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno

Vodova 35

612 00 Brno

mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389

e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA

P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5

120 21 Praha

tel: 221 507 932

e-mail: tomas@nipos-mk.cz

 

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XXV. ročník jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.


 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS