EVROPSKÉ CENTRUM PANTOMIMY NESLYŠÍCÍCH


Nevládní nezisková organizace - Občanské sdružení (NGO)
Sídlo: Stacionář neslyšících Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, Czech republik
Adresa: Evropské centrum pantomimy neslyšících BRNO
Telefon: 541 212 401
Fax: 541 211 389
E-mail: ecpn@ecpn.cz
http://www.ecpn.cz
Antonín Zralý - předseda,
vedoucí, režisér a herec souboru NEPANTO Praha, pedagog pohybové výchovy
Jindřich Zemánek - výkonný ředitel,
autor, režiséra umělecký vedoucí souboru PANTOMIMY S.I. a vedoucí projektu PANTOMIMA NESLYŠÍCÍCH, cena J.G.Debureau, cena za režii TOYAMA, Japonsko

ECPN vzniklo v roce 1998 při XV. mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících v Brně jako nevládní nezisková organizace - občanské sdružení. ECPN je na specializované na organizování a spoluorganizování přehlídek, festivalů a integrovaných akcí národního i mezinárodního charakteru, letních integrované dětské tábory. Spolupracují s organizacemi sluchově postižených, Českou televizí a divadelními agenturami. Spolupořádá OTEVŘENO Kolín, MEZI PLOTY Praha, Brno, Plzeň, Mezinárodní festival pantomimy neslyšících v Brně, Evropský festival divadel v Cividale – Itálie.