Česky English

INFORMACE

XXVII. OTEVŘENO


Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně

pod záštitou
České komise pro UNESCO

za finanční podpory
  Ministerstva kultury ČR
Fondu hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové
Městského úřadu v Kolíně

24. - 26. června 2022

Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557
280 00 KOLÍN

Pořadatelé
Evropské centrum pantomimy neslyšících o.s.
NIPOS-ARTAMA
Městské divadlo v Kolíně

Přehlídka bude sedumadvacátým, společným setkáním souborů pracujících v oblasti pantomimy a pohybového divadla handicapované i běžné populace. Navazuje na předchozí ročníky přehlídek v Kolíně a někdejší národní přehlídky amatérské pantomimy, které se do r. 1987 konaly v Litvínově Posláním otevřené přehlídky je podporovat a rozvíjet novou tradici a přispět tak k oživení České pantomimy.

V letech 1998 – 2003 generálním sponzorem přehlídky byla Československá obchodní banka a.s.

V letech 2004-2016  generálním parterem přehlídky firma TOTAL Česká republika s.r.o.

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla pod názvem OTEVŘENO je jedinou integrovanou přehlídkou, kde vedle sebe vystupují, inspirují se a  spolupracují slyšící a neslyšící, děti a dospělí, profesionálové i amatéři. Po všech vstoupeních se konají rozborové semináře za přítomnosti lektorského sboru složeného z předních odborníků pantomimy, pohybového divadla a scénického tance. Součástí přehlídky jsou  inspirativní představení a pracovní dílny. Přehlídka je od roku 2011 dvoukolová.  Mezikrajová, postupová, kola jsou v Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Brně a Jablonci nad Nisou. 

Přehlídky OTEVŘENO se pravidelně účastní 200 – 230 účastníků. Přehlídkové představení a slavnostní galavečer shlédne několik set diváků.

ZÁMĚR - Podařil se původní záměr oživit českou pantomimu a současně pořádat integrovanou přehlídku otevřenou opravdu všem. Neslyšící dosahují v této činnosti mimořádných výsledků. Tím roste jejich zdravé sebevědomí. Zájmová  seberealizace  odstraňuje  pocit společenské izolovanosti těžce sluchově postižených. Projekt a  jeho výsledky má vysoký kredit. Setkání na těchto festivalech a přehlídkách má pro sluchově postižené osobní, společensky i umělecky mimořádný význam.

DRAMATURGIE – Otevřeno je koncipované jako nesoutěžní přehlídka se širokým přesahem do pohybového divadla a tance. Pořadatelé chtějí podpořit současné zejména výtvarné pojetí těchto žánrů. Důležitým článkem přehlídky jsou rozborové semináře, kde se klade důraz na oboustrannou diskusi.

HOSTÉ PŘEHLÍDKY: V minulých ročnících se přehlídky zúčastnili:  Daniel Gulko z Kanady, John Mowet z Anglie, Nola Rae z Anglie, Pierre Byland ze Švýcarska, Rames Meyyappan ze Singapuru, Drake Neninger z Kuby, Ruben Peguero z Dominikánské republiky, Bodecker a Neander (Německo, Francie)  ale také Boleslav Polívka, Divadlo CONTINUO, Boris Hybner, skupina Cvoci, Miřenka Čechová s Radimem Vizváry, Anna Polívková,  Taneční divadlo BUFO, Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU, Katedra pantomimy HAMU Praha, Vojta Švejda, Benoit Turjman Fracie a další.

 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS