Česky English

PROPOZICE

XXVII.OTEVŘENO

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

kolín, 24. – 26. ČERVNA 2022

 I. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO.

 II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a souborům vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Má za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a nonverbálního divadla.

 III. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována dvoukolově. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a nonverbální divadlo. Přihlášení z oboru scénického tance berou na vědomí, že jejich výkon bude posuzován kritérii divadla, nikoli tance. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz nejpozději do 15. 4. 2022 přihlášku společně s povinnými přílohami. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Brně, Plzni, a Jablonci n. N.) doporučí účastníky/vystoupení k výběru do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr provede (a oznámí přihlášeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni nejpozději do týdne po skončení mezikrajové přehlídky.

 IV. MEZIKRAJOVÁ KOLA

Hradec Králové, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

sobota 23. dubna 2022

Brno, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

neděle 24. dubna 2022

Jablonec nad Nisou, Městské divadlo, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou

sobota 21.května 2022

Plzeň, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

neděle 22. května 2022

 

XXVII. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA OTEVŘENO 2022

Kolín, Městské divadlo, Smetanova 557, 280 00 Kolín

24. - 26. června 2022

VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ

Cestovní náklady a stravné na mezikrajová kola si hradí účastníci sami.

Na celostátní přehlídce hradí pořadatel ubytování účastníků po dobu přehlídky. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na všechny akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu. Platby mohou být upraveny podle aktuálního rozpočtu.

 VII. Technické podmínky

Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 30 minut. O případné výjimce rozhoduje na základě žádosti pořadatel.

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno předem domluvit (nejlépe) písemně s pořadatelem přehlídky, a poté s příslušným pracovníkem místního pořadatele (divadla).

VIII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, nonverbálním divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou po skončení kola rozborový seminář a diskusi o předvedených vystoupeních.

IX.RŮZNÉ

 Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2022

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům zaslány detailní informace (mj. upřesnění místa a času mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno

Vodova 35

612 00 Brno

mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389

e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA

P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5

120 21 Praha

tel: 221 507 932

e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Pracovní dílny, diskuse a hodnocení celostátní přehlídky jsou tlumočeny do znakového jazyka.

 


 
 
Tisk
Zpět
Created by: 2005 (c) Jiří Pokorný, Powered by MultiCMS